Koffie met Noten

Nu we weer samen mogen zingen, willen we graag ‘Koffie met noten’ weer opstarten.
Zomaar op een maandagmorgen samen een kopje koffie of thee drinken én samen zingen.
Daarbij mag ieder die dat wil een lied opgeven uit het liedboek, en soms leren we een nieuw
lied. We zingen met begeleiding van Marien Stouten.
De eerste bijeenkomst is op maandag 20 september. Vanaf 9.45 uur is er koffie, en rond 10
uur gaan we zingen. Rond 11 uur sluiten we de bijeenkomst af en is er nog een kopje koffie
of thee voor wie dat wil.
De eerste bijeenkomst is deze keer in de Grote kerk, omdat die qua ruimte net wat veiliger
voelt dan de Ichtuskerk. Het is geen koor, je/u hoeft niet mooi te kunnen zingen. Als je/u
maar gráág zingt! En nodig gerust iemand uit met je/u mee te gaan!