De Nicolaas

De Grote of Sint Nicolaaskerk wordt voortaan aangeduid als “De Nicolaas”huis voor evenement ontmoeting kunst cultuur bezinning religie

Met deze nieuwe naam wordt ingespeeld op het steeds bredere pakket aan activiteiten welke plaatsvinden in het gebouw.