Gedachtenisdienst in De Nicolaas

Op vrijdagavond 3 november herdenken wij alle overledenen van het afgelopen jaar. Allen welkom in De Nicolaas waar de dienst begint om 19:00uur.