Kerk in Actie – India

Beste gemeenteleden,

Honderdduizenden besmettingen per dag, overvolle ziekenhuizen en overledenen die daar gewoon op de grond blijven liggen. De acute noodsituatie in India laat de verwoestende gevolgen van corona zien. Het is een voorbeeld van wat er kan gebeuren als er niet sneller wordt gevaccineerd. Om te voorkomen dat de ramp zich in deze mate uitbreidt naar omringende landen, maar ook naar Afrika en de rest van de wereld, is het nodig om nú in actie te komen. 

Samen met kerken wereldwijd staat Kerk in Actie, samen met u, al langer op tegen corona. Nu slaan ook de samenwerkende hulporganisaties (SHO, waar Kerk in Actie deel van uitmaakt) de handen ineen met ‘Samen in actie tegen corona’. Het geld dat met deze landelijke actie wordt opgehaald, is voor medische noodhulp aan coronaslachtoffers en om de organisatie van het vaccineren zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Er is bijvoorbeeld grote behoefte aan zuurstof, en zorgverleners hebben beschermende kleding en goede vaccinatiematerialen nodig.

Onze vraag is eenvoudig en dringend tegelijk: Helpt u mee om de gevolgen van deze ongekende ramp zoveel mogelijk te beperken? 

U kunt dat doen door een gift over te maken op de rekening van onze diaconie, rekening NL 53 RABO 035 78 22 110 ten name van Diaconie Protestantse gemeente te Brouwershaven , onder vermelding van India

Onze hartelijk dank voor uw betrokkenheid!

De diaconie