Kerknieuws

Het afgelopen half jaar is ons eigen kerkblad ‘Kerknieuws’ niet verschenen. Dit blad is sinds enkele jaren voor 3 maanden gelijk, maar omdat er steeds iets veranderde qua aantal mensen dat de kerk mocht bezoeken, uitzending van de dienst, en nu ook nog het koffie drinken, boden regelmatig verschijnende nieuwsbrieven de mogelijkheid om de meest actuele informatie met u te delen.

Nu alles gaandeweg wat ‘gewoner’ wordt, kunnen we weer op wat langere termijn denken. We kunnen bijvoorbeeld de kerkdiensten voor langere tijd melden. Daarom willen we begin juli ‘Kerknieuws’ weer voor 3 maanden (juli, augustus, september) laten verschijnen. Wanneer u een berichtje voor Kerknieuws hebt, of u bent bijvoorbeeld betrokken bij een activiteit die mogelijk in de loop van de maanden weer doorgang kan vinden en waarover u een berichtje wilt schrijven, stuur dat dan zo spoedig mogelijk naar Jeannette van den Beukel, mail jbvdbeukel@hetnet.nl