Koffie drinken na de dienst

Vanaf zondag 20 juni willen we na deze dienst  voor het eerst weer samen koffie drinken, zo mogelijk buiten. Velen hebben daar naar uitgezien. Koffie na de dienst is een prachtige vorm om elkaar van hart tot hart te ontmoeten. Bovendien zitten veel mensen na de dienst thuis in hun eentje aan de koffie. Samen een bakje bij de kerk doen kan dan heel waardevol zijn. Blijf wel de afstand in acht nemen, dan kan het allemaal op een veilige manier plaatsvinden!