Koffie met Noten

Het concept van ‘Koffie met noten’ is eenvoudig, maar waardevol voor de deelnemers: samen liederen zingen uit het Liedboek en vooraf en achteraf een kopje koffie of thee en de gelegenheid elkaar te ontmoeten. De liederen zijn veelal verzoeknummers, dus heeft u een lied dat u graag wilt zingen, dan mag u het ter plekke opgeven. Iedereen is welkom, je hoeft geen lid van de kerk te zijn en ook hoef je niet goed te kunnen zingen. Het is geen koor! Als je maar graag zingt, is dat voldoende.

De koffie staat gereed vanaf 9.45 uur en rond 10 uur gaan we een uurtje zingen, waarna er rond 11 uur nog een bakje koffie is. De bijeenkomsten vinden eens per maand op maandagmorgen plaats in de Ichthuskerk. De laatste bijeenkomst dit voorjaar is op 8 mei. Daarna is er een zomerpauze. Volgende bijeenkomsten voor na de zomer worden nog gepland.

 Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met pastor Joëlle Kooman, tel. 0111-407648 of e-mail jkooman@kpnplanet.nl